Vi använder oss av cookies för bästa funktionalitet.

Du förbinder dig att använda motorträffar för det ändamål vi har avsett.

Enbart händelser och aktiviteter med koppling till motorhobbyn ska finnas här.

Innehåll får inte ha koppling till religiösa, politiska, rasistiska eller fientliga inslag.

I övrigt gäller regler som befrämjar trevligt och respektfullt bemötande oavsett individ, saker som för de flesta är självklara.

Teamet - Motorträffar