Här är listan med veckoträffar, som generellt ska innehålla träffar som är återkommande på en specifik veckodag. Träffarna behöver nödvändigtvis inte vara varje vecka utan kan förekomma enligt speciellt schema, varannan vecka eller liknande. Gå gärna vidare via länk för att kontrollera "vilka" dagar.